Auteur


In 2012 verscheen mijn roman ‘Advocaat van de waarheid’, een meeslepend en spannend verhaal waarin liefde en vriendschap een grote rol spelen. Het decor is de maatschappij van nu, getekend door groeiende intolerantie, hang naar veiligheid, populisme, het wegvallen van structuren en falend politiek leiderschap. Een samenleving ook waarin technologische ontwikkelingen onbegrensd lijken, maar waarin de privacy en vrijheid van de burger steeds verder worden uitgehold.

Zie voor meer informatie en lovende reacties van lezers: www.advocaatvandewaarheid.nl